2 Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge jobs
11. oktober 2019
Ansøgningsfrist  
31. oktober 2019
Om kontoret Tilsyn og Rådgivning Øst fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet - både med autoriserede sundhedspersoner og med behandlingssteder som fx sygehuse, almen praksis, plejecentre m.fl. Vi er også den nationale myndig...
Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge
Storkøbenhavn
3. oktober 2019
Ansøgningsfrist  
20. oktober 2019
Har du lyst til at få ansvar for centrale dele af økonomistyringen i en statslig institution med ca. 300 medarbejdere og et samlet driftsbudget på over 200 mio. kr.? Har du erfaring med at arbejde med økonomi og data, og kan du stille viden til rådig...
Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge
Storkøbenhavn