3 Syddansk Universitet jobs
4. september 2019
Ansøgningsfrist  
6. oktober 2019
The Centre for Evidence-Based Medicine Odense (CEBMO) at Odense University Hospital and Department of Clinical Research, University of Southern Denmark. invites applications for a position as postdoc, starting approximately January 1, 2020 or as soon
Syddansk Universitet
Fyn
4. september 2019
Ansøgningsfrist  
18. september 2019
Ved Klinisk Institut, Forskningsenheden for Geriatri https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/geriatri med arbejdsplads på Geriatrisk afdeling, OUH, Svendborg opslås to stillinger som eksterne lekto...
Syddansk Universitet
Fyn
28. august 2019
Ansøgningsfrist  
29. september 2019
The Laboratory of Daniel Ketelhuth, Department of Cardiovascular and Renal Research at the Department of Molecular Medicine, University of Southern Denmark is seeking a postdoctoral fellow to work in the field of cardiovascular immunology and metabol...
Syddansk Universitet
Fyn