3 Domstolsstyrelsen jobs
30. november 2023
Ansøgningsfrist  
14. december 2023
Er du samtidig jurastuderende med interesse for forvaltningsret, socialret og strafferet? Så er du måske vores kommende studentermedhjælper i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i Aarhus Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser i sager om bø...
Domstolsstyrelsen
Østjylland
29. november 2023
Ansøgningsfrist  
13. december 2023
En stilling som dommer ved Retten i Roskilde er ledig til besættelse snarest muligt. Udnævnelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen. Løn og ansættelsesvilkår Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt...
Domstolsstyrelsen
Midtsjælland
27. november 2023
Ansøgningsfrist  
10. januar 2024
Har du lyst til spændende faglige udfordringer? Retten i Grønland tilbyder en dommerstilling, hvor du blandt andet løser opgaver, som du ikke ville have ved en dansk byret. En vigtig opgave er desuden at fungere som vejleder for kredsdommerne samt re...
Domstolsstyrelsen
Nuuk