2 Justitsministeriet jobs
29. marts 2023
Ansøgningsfrist  
26. april 2023
Efter Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 254 udnævnes medlemmer af Retten af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst. Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. skal indstille den ...
Justitsministeriet
Storkøbenhavn
15. marts 2023
Ansøgningsfrist  
11. april 2023
Justitsministeriet søger en stabschef til Østjyllands Politi Vil du bidrage til at skabe et trygt og sikkert samfund med borgeren i centrum, og har du de økonomiske og administrative lederevner, der er nødvendige for at stå i spidsen for drift og udv...
Justitsministeriet
Storkøbenhavn